CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

Thực hiện theo công văn số 2224/UBVHGD15 ngày 07/3/2024 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội khóa XV về khảo sát việc thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Sáng ngày 13/3/2024 trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ long trọng tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội khóa XV tại Phòng Trực tuyến nhà trường. Thành phần tham dự, về phía Đoàn công tác có sự hiện diện của Ông Đỗ Chí Nghĩa – Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – UV chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Bà Dương Minh Ánh – Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Bà Đỗ Thị Kiều Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục; Ông Hoàng Văn Lợi – Chuyên viên chính Vụ Văn hóa, Giáo dục; Bà Đặng Thu Hằng – Chuyên viên chính Vụ Văn hóa, Giáo dục; Bà Hà Ánh Phượng – Ủy viên Ủy ban văn hóa giáo dục. Về phía nhà trường có sự tham dự của TS.BS Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Đào Nguyên Khải – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng trưởng( phụ trách) các bộ phận trong nhà trường tham dự. Hội nghị đã được nghe ông Đỗ Chí Nghĩa – Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phát biểu: Đoàn công tác đến làm việc với nhà trường về khảo sát việc thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, Đánh giá thực tế việc thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp của nhà trường, nhận định những thuận lợi, khó khăn và đưa ra kiến nghị để việc đào tạo giáo dục nghề nghiệp được hiệu quả.

TS.BS Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác đã quan tâm, lựa chọn nhà trường là một trong những đơn vị đào tạo Y – Dược trong cả nước khảo sát việc thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp. Với truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã khẳng định được uy tín, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, là một trong những trường đảm bảo về chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh trong cả nước không bị sáp nhập. Nhà trường rất mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, tạo điều kiện cho nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ hội phát triển góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế nước nhà.
ThS. Đỗ Hương Liên – Trưởng phòng Đào tạo đã báo cáo hội nghị việc thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Nhà trường đã cập nhật các văn bản và xây dựng các quy định áp dụng trong đào tạo nhà trường đúng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Bản báo cáo trình bày tình hình hiện tại của nhà trường về: Các văn bản áp dụng trong đào tạo, cơ cấu tổ chức nhân sự, công tác tuyển sinh đào tạo, tài chính,…qua đó đã khẳng định được ưu thế nhà trường và khó khăn trong đào tạo đặc biệt là công tác tuyển sinh và đưa ra các kiến nghị để có biện pháp giải quyết, khắc phục các vấn đề tồn tại. Thành viên trong hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến sát đáng về các vấn đề trong đào tạo tại nhà trường và các vấn đề trong đào tạo ngành Y – Dược hiện nay. Qua báo cáo về thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, các ý kiến và giải đáp của nhà trường với đoàn công tác, Ông Đỗ Chí Nghĩa – Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục kết luận: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã phối hợp rất tốt với đoàn công tác trong báo cáo và cung cấp các nội dung, thông tin. Để các nội dung báo cáo được chi tiết, nhà trường có văn bản cung cấp các thông tin theo yêu cầu và các đề xuất, kiến nghị. Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến nhà trường đưa ra, sẽ tập hợp các ý kiến của các đơn vị để kiến nghị trung ương.

 Ban TT-TT