CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

PHÒNG ĐÀO TẠO

Department of Academic Affairs


Điện thoại: 02103.714.143       Email: 
pdt@cyp.edu.vn       

 

Chức năng nhiệm vụ của Phòng

  1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bao gồm: Công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo; xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành đào tạo mới, xét, công nhận tốt nghiệp cho người học, cấp bằng cho người học.

  1. Nhiệm vụ
  2. a) Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp;
  3. b) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các hệ chính quy, liên thông. Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, thực tập, thực hành tại các cơ sở y tế;
  4. c) Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy và học tập;

– Tham mưu việc ban hành, phổ biến Quy chế đào tạo, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; giám sát, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên;

– Phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổng hợp và thanh toán giờ giảng cho giảng viên theo từng kỳ.

  1. d) In ấn, quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo Quy định;

DANH SÁCH CÁN BỘ CỦA PHÒNG

STTHọ và tênThông tinGhi chú
1Đỗ Thị Hương LiênChức vụ: Phụ trách phòng

Điện thoại: 0982.208.101
Email: happylien2405@yahoo.com

2Đồng Thị TámChức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0865.300.818
Email: c123@cyp.edu.vn

3Nguyễn Mạnh ThắngChức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0372.987.873
Email: nmthang1980@gmail.com

4Hoàng Thị ThuChức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0986.167221
Email: hoangthu.phutho@gmail.com

5Đỗ Thành MãoChức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984916082
Email: Bsmaobvdh@gmail.com

6Nguyễn Thị Hồng ThanhChức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0967.144.546
Email: huythanh0908@gmail.com

 

7Phạm Thị NgọcChức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0973592586
Email: Ngocpt.92@gmail.com